Вісник НАН України. 2015. № 4. С. 61-67.

АНДОН Пилип Іларіонович – 
академік НАН України,  академік-секретар
Відділення інформатики НАН України

ЗАГОРОДНІЙ Анатолій Глібович –
академік НАН України, віце-президент НАН України

ПРО ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАН УКРАЇНИ ЗА 2010–2014 РОКИ
Стенограма наукової співдоповіді на засіданні Президії НАН України
28 лютого 2015 року

Виступ заступника голови Координаційної ради НАН України з питань інформатизації академіка НАН України П.І. Андона

Вельмишановні члени Президії, шановні учасники засідання!

Мою доповідь присвячено підсумкам виконання Програми інформатизації НАН України за 2010–2014 рр. Метою цієї Програми було широке впровадження інформаційних технологій у наукову, науково-організаційну та господарчу діяльність академічних наукових установ, організацій, Президії НАН України, а також підвищення продуктивності, якості та ефективності проведення наукових досліджень. Програма виконувалася за такими основними напрямами:

  • розвиток телекомунікаційної інфраструктури НАН України;
  • розвиток інтегрованої системи наукових інформаційних ресурсів НАН України;
  • розвиток засобів підтримки наукових досліджень і грід-технологій у наукових установах НАН України;
  • розвиток засобів підтримки науково-організаційної та господарської діяльності наукових установ та організацій, Президії НАН України.

За звітний період у рамках Програми було виконано 106 проектів за участю 23 установ НАН України із загальним обсягом фінансування 10 млн 560 тис. грн. Крім того, близько 2 млн грн надав Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації.

Дозвольте коротко доповісти про основні результати, отримані під час виконання Програми. За першим напрямом Програми «Розвиток телекомунікаційної інфраструктури НАН України» з метою поліпшення якості телекомунікаційних послуг здійснено розвиток Академічної мережі обміну даними (АМОД) НАН України, що дало змогу збільшити пропускну спроможність мережі до 10 Гбіт/с при обміні між кластерами Українського національного гріду. Підвищено також надійність мережі завдяки її переконфігуруванню на зіркову топологію. Сьогодні АМОД об’єднує більшість установ усіх наукових центрів НАН України і МОН України, має вихід до потужних наукових мереж Європи та забезпечує комунікаційне середовище для інформаційної підтримки діяльності НАН України. АМОД є також телекомунікаційною основою Українського національного гріду, який перебуває в промисловій експлуатації з 2007 р. Повний текст (PDF)