Вісник НАН України. 2014. № 2. С. 3–8.

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
11 грудня 2013 року

Про хід підготовки «Великої української енциклопедії» (доповідачі — академік НАН України В.М. Локтєв і доктор історичних наук Ю.І. Шаповал)

Про проект Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014—2023 рр. (доповідач — академік НАН України Б.Є. Патон)

Про розвиток і застосування грід-технологій в Україні (доповідач — академік НАН України А.Г. Загородній)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Ф. Мачулін)

Кадрові та поточні питання

На початку чергового засідання Президії НАН України академік НАН України Б.Є. Патон зачитав привітання Президента України В.Ф. Януковича з нагоди 95-річчя Національної академії наук України. Радник-посланник Російської Федерації в Україні А.В. Воробйов згідно з Указом Президента Російської Федерації вручив «Орден Дружби» академіку НАН України Б.В. Гриньову.

Учасники засідання заслухали співдоповіді голови Головної редакційної колегії «Великої української енциклопедії» академіка-секретаря Відділення фізики і астрономії НАН України академіка НАН України Вадима Михайловича Локтєва та директора Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» доктора історичних наук Юрія Івановича Шаповала про хід підготовки «Великої української енциклопедії», присвячені організаційним і концептуальним засадам проекту.

У співдоповідях було зазначено, що на виконання Указу Президента України від 02.01.13 № 1/2013 «Про Велику українську енциклопедію» у НАН України розпочато реалізацію фундаментального академічного видавничого проекту щодо створення багатотомної «Великої української енциклопедії» (ВУЕ). Енциклопедія сприятиме збереженню, систематизації та поширенню наукових знань про розвиток людської цивілізації, висвітлюватиме внесок України у світову історію і культуру, позитивно впливатиме на інтеграцію України у європейський і світовий інформаційний простір. Це багатотомне видання має всебічно узагальнити й систематизувати наукові знання про Україну і світ, представити широку палітру історичних і культурних процесів розвитку земної цивілізації від її зародження й до сьогодення на всіх рівнях (географічному, історичному, політичному, культурному, науково-технічному, релігійному тощо) з одночасним розкриттям ролі України в них.

Упродовж 2013 р. у роботі над Енциклопедією було зроблено серйозні кроки. Сформовано Головну редакційну колегію як основний орган здійснення наукового і методичного керівництва процесом підготовки та видання ВУЕ. У системі Держкомтелерадіо України організовано Державну наукову установу «Енциклопедичне видавництво», основним завданням якої є участь у підготовці та виданні Енциклопедії. Обговорено й затверджено розроблену у співпраці з Держкомтелерадіо України Концепцію видання. Із широким залученням провідних фахівців з національних галузевих академій наук та університетів розроблено і підготовлено до друку систематизований реєстр гасел Енциклопедії – Слóвник (обсягом понад 65 тис. гасел). Розроблено календарний план підготовки і видання ВУЕ. Створено сайт проекту (http://vue.gov.ua). Для роботи над Енциклопедією налагоджено співпрацю з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури, обласними державними адміністраціями та всіма національними галузевими академіями наук України. Повний текст