Вісник НАН України. 2015. № 5. С. 99-103.

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
8 квітня 2015 року

Про підсумки діяльності Секції хімічних і біологічних наук НАН України у 2009—2014 роках (доповідач - академік НАН України В.Д. Походенко)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання
 

Перед початком засідання академік НАН України Б.Є. Патон вручив головному вченому секретарю Національної академії медичних наук України члену-кореспонденту НАМН України В.А. Міхньову відзнаку НАН України «За наукові досягнення».

На засіданні Президії НАН України 8 квітня 2015 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь голови Секції хімічних і біологічних наук НАН України академіка НАН України Віталія Дмитровича Походенка про підсумки діяльності Секції у 2009–2014 рр. (див. стенограму). У доповіді йшлося про те, що за звітний період учені установ Секції отримали вагомі результати наукових досліджень у галузі хімічних і біологічних наук. Так, у Відділенні хімії НАН України одержано важливі результати з таких сучасних напрямів, як фізична хімія графеноподібних 2D-матеріалів; фізико-неорганічна хімія макроциклічних сполук і гібридних структур; створення ефективної стратегії побудови нових типів синтетичних хіральних сполук; використання відтворюваної рослинної сировини та рослинних олій для створення нових полімерних матеріалів, лакофарбових матеріалів, клеїв, герметиків; хімія, фізика та біологія води; нові типи нанокомпозитних систем поліфункціональної дії на основі лантанідвмісних ІЧ-випромінювачів; хімія, фізика і технології наноматеріалів; синтез потенційно біоактивних сполук і дослідження зв’язку структура–активність.

У Відділенні біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України набули подальшого розвитку такі сучасні наукові напрями, як структурна біохімія протеїнів, зокрема клітинних рецепторів; біофізична хімія мембраноактивних супрамолекулярних сполук; комп’ютерна біологія; нанобіотехнологія; встановлення біотехнологічного потенціалу мікроорганізмів і вірусів та створення на їх основі нових технологічних процесів і продуктів; виявлення маркерів злоякісної трансформації та ідентифікації ознак стовбурових клітин пухлинного пласту з метою ранньої діагностики та прогнозу перебігу хвороби; вивчення впливу канцерогенонебезпечних факторів навколишнього середовища на процес онкогенезу і розроблення ефективних засобів профілактики. Повний текст (PDF).