2018 №1

ІНТЕРВ’Ю
За підсумками року
Інтерв’ю президента НАН України академіка Б.Є. Патона

Анотація   Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
8 листопада 2017 року

Анотація   Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України
22 листопада 2017 року

Анотація   Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Туркевич В.З.
https://doi.org/10.15407/visn2018.01.028
Синтез і спікання надтвердих матеріалів: термодинаміка та кінетика
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 8 листопада 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Гунько В.М.
https://doi.org/10.15407/visn2018.01.034

Модифіковані нанооксиди і композити на їх основі різного функціонального призначення
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 8 листопада 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Пиріг Р.Я.
Українська революція 1917–1921 років: сучасний історіографічний образ та дослідницький потенціал
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 22 листопада 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Венгер Є.Ф.
Про результати виконання Державної цільової науково-технічної програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008–2017 роки
С
тенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 22 листопада 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Моргун В.В., Коць С.Я.
https://doi.org/10.15407/visn2018.01.062
Роль біологічного азоту в азотному живленні рослин
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
Локтєв В.М.
Знання — сила?
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОМЕТРІЯ І ВИДАВНИЧА СПРАВА
Вакуленко М.О.
Декілька зауваг щодо фемінітивів в українській мові
Анотація   Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Лібанова Е.М., Устименко В.А.
Ювілей фундатора науки господарського права 
Д
о 90-річчя академіка НАН України В.К. Мамутова
Анотація   Повний текст (PDF)

Перестюк М.О.
Формула життя
До 80-річчя академіка НАН України А.М. Самойленка
Анотація   Повний текст (PDF)

Кирчів Р.Т.
Промотор новочасних етнологічних стратегій
До 70-річчя академіка НАН України С.П. Павлюка
Анотація   Повний текст (PDF)

Богданов В.Л.
Лідерство, вищість і довголіття в професії 
З
 нагоди присудження академіку НАН України О.М. Гузю премії Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award 2017
Анотація   Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
90-річчя академіка НАН України Б.О. Мовчана 
Анотація   Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.С. Савчука
Анотація   Повний текст (PDF)

75-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Огенка
Анотація   Повний текст (PDF)