Вісник НАН України. 2017. № 2. С. 50-55
https://doi.org/10.15407/visn2017.02.048

ЛЯЛЬКО Вадим Іванович –
академік НАН України, почесний директор Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України» (ЦАКДЗ)

САХАЦЬКИЙ Олексій Ілліч –
доктор географічних наук, завідувач лабораторії досліджень природних ресурсів дистанційними методами відділу енергомасообміну в геосистемах ЦАКДЗ

ЄЛІСТРАТОВА Леся Олександрівна
кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник відділу енергомасообміну в геосистемах ЦАКДЗ

АПОСТОЛОВ Олександр Анатолійович –
молодший науковий співробітник відділу енергомасообміну в геосистемах ЦАКДЗ

ВИКОРИСТАННЯ КОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ NPP/VIIRS У НІЧНИЙ ЧАС ДЛЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА СХОДІ УКРАЇНИ (ДОНЕЦЬКА ТА ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ)

У статті оцінено економічну ситуацію на Сході України (території Донецької та Луганської областей, що перебувають у зоні збройного конфлікту). Враховуючи, що офіційні статистичні дані для цих територій недоступні, для оцінювання економічних втрат від воєнних дій на Сході України використовувався місячний продукт освітлення за 2014, 2015, 2016 роки за знімками NPP/VIIRS в нічний час.

Ключові слова: продукт Day/Night Band (DNB), освітленість, супутникова зйомка.

Точно оцінити економічний стан країни або регіону – питання досить непросте навіть у мирний час, коли є можливість оперувати достовірними статистичними даними. У разі воєнних дій збирання статистичних відомостей за ступенем важливості відходить на другий план, і навіть грубий аналіз економічної активності перетворюється на надзвичайно складне завдання. Через збройне протистояння на Сході України для того, щоб проаналізувати економічні втрати, особливо на непідконтрольних Україні територіях, доводиться застосовувати непрямі методи оцінювання. Причому такі методи часто використовують не лише для вивчення економічної ситуації в регіоні, а й для того, щоб мати чіткіше уявлення про гуманітарну обстановку в зоні бойових дій.

Один зі способів непрямого оцінювання економічної активності ґрунтується на аналізі зміни освітленості на досліджуваній території в нічний час на основі супутникових знімків. Методи оцінювання економічної ситуації в районах бойових дій висвітлено в роботах [1–4]. В них, зокрема, проаналізовано масштаби сирійської кризи. У роботі [2] оцінено економіку африканських країн на південь від Сахари.

У роботі [5] зроблено спробу оцінити економічну ситуацію на Сході України за допомогою вивчення цін на основні продукти харчування на тимчасово непідконтрольних українській владі територіях, а в роботі [6] – на основі даних про споживання електроенергії на цих територіях, отриманих із супутникових знімків.

Інтенсивність освітленості тісно пов’язана з важливим показником економічної активності – споживанням електроенергії. Автори відповідної методики Дж. Хендерсон з колегами [2] встановили, що в країнах з низьким і середнім рівнем доходу на душу населення змінення нічної освітленості на 1% приблизно дорівнює зміненню доходів на 1%.

У нашій роботі ми використовували дані зйомок із супутника Suomi NPP, який було виведено на орбіту в 2011 р. Супутник має 5 бортових сенсорів:

1) Advanced Technology Microwave Sounder (ATMS);

2) Cross-track Infrared Sounder (CrIS);

3) Ozone Mapping and Profiler Suite (OMPS);

4) Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS);

5) Clouds and the Earth’s Radiant Energy System (CERES).

Для тематичної обробки даних зйомок було використано продукт Day/Night Band (DNB), розроблений на основі знімків з приладу VIIRS, – місячний композит нічної освітленості території з нічних знімків. Дані цього продукту доступні для всієї території земної кулі. Розмір архівного файлу становить приблизно 1,5 Гб.

За допомогою програми для обробки космічних знімків Erdas Imagine та продукту DNB було досліджено територію України з використанням функції Interpreter/Utilities/ Subset. Контур України у форматі «.aoi» було зроблено з векторного контуру кордону України з карти «Ukraine 500». Для того, щоб переконвертувати ці матеріали в прямокутну систему, було використано функцію Reproject Images в програмі Erdas Imagine, що дозволило перевести їх у прямокутну систему координат UTM/WGS 84 zone 36. За допомогою такого алгоритму оброблялися всі вхідні дані. 

Повний текст