75-річчя академіка НАН України Є.В. ЛЕБЕДЄВА

7 вересня 2016 р. виповнилося 75 років відомому вченому в галузі хімії високомолекулярних сполук, доктору хімічних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату премії ім. А.І. Кіпріанова НАН України, кавалеру орденів Ярос- лава Мудрого V і ІV ступенів, почесному директору Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, академіку НАН України Євгену Вікторовичу Лебедєву. Є.В. Лебедєв народився у м. Мелекессі (Росія). У 1968 р. закінчив Куйбишевський політехнічний інститут. З 1971 р. — в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України, де навчався в аспірантурі і пройшов кар’єрний шлях від молодшого наукового співробітника до директора (1986 р.). З 2014 р. — почесний директор Інституту. Наукова діяльність Є.В. Лебедєва спрямована на вирішення фундаментальних проблем полімерної хімії, зокрема хімії та технології багатокомпонентних полімерних систем і полімерних композитів. Він зробив основоположний внесок у розроблен- ня теорії будови і властивостей полімерних композицій; теоретичних уявлень про морфологію полімер-полімерних систем, міжфазних і перехідних шарів; нових підходів до опису закономірностей зміни макровластивостей у багатокомпонентних полімерних системах під впливом агентів, що змінюють міжфазні взаємодії. Запропоновано сучасні підходи до регулювання влас- тивостей полімерних композицій з функціональними наповнювачами і реакційноздатними модифікаторами, теоретичні осно- ви синтезу олігомер-полімерних композицій для кріогенностій- ких полімерних систем. Вперше здійснено синтез наногібридних полімерних систем з металовмісними неорганічними блоками в макромолекулярному ланцюзі. Розроблено та впроваджено низку технологій: герметизації витоку газу без виведення газопро- водів з експлуатації; реакційного формування виробів із поліу- ретанів; отримання поліуретанових композиційних матеріалів для виготовлення ортопедичних виробів, призначених для реабілітації інвалідів; радіаційностійких полімерних композицій для потреб атомної енергетики та машинобудування; компози- ційних полімер-деревних матеріалів; армованих композиційних матеріалів для виготовлення високоміцних пожежних рукавів. 

Повний текст (PDF)