Вісник НАН України. 2014. № 4. С. 97-103.

ОНИЩЕНКО Олексій Семенович –
академік НАН України, академік-секретар
Відділення історії, філософії та права НАН України

УНІКАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БАГАТОВІКОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Рецензія на 5-томне видання «Історія української культури»

Наприкінці 2013 р. було успішно завершено великий академічний видавничий проект – «Історія української культури» у п’яти томах (дев’яти книгах). Ця подія стала масштабним явищем у науковому і культурному житті сучасної України.

Завершено видання академічної «Історії української культури» у 5 томах, 9 книгах – вагомого фундаментального і міждисциплінарного дослідження, в якому вперше в історії нашої держави системно викладено багатовікову історію української культури, висвітлено її самобутність та зв’язки з іншими культурами, розглянуто внесок української культури у світову культурну спадщину. Метою цього видання, яке має загальнонаціональне значення, є сприяння реалізації державної культурно-інформаційної політики шляхом всебічного висвітлення всіх етапів вітчизняної історії культури, її подальшого дослідження, а також використання в навчальному процесі в системі Міністерства освіти і науки України.

Перший том «Історії української культури» є унікальною колективною працею, що охоплює явища матеріальної та духовної культури, які мали місце на землях нашої країни впродовж майже 1 млн років. У розділі 1 досліджено питання про походження культури як феномена та культурогенез на теренах України у добу раннього та середнього палеоліту (700–40 тис. до н.е.). Повний текст (PDF).