Вісник НАН України. 2014. № 5. С. 47-48.

СКОРОХОД Валерій Володимирович –  
академік НАН України, директор
Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

ПОЗИТИВНА ПРАКТИКА ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПРОГРАМ НАН УКРАЇНИ

Шановний Борисе Євгеновичу! Шановна Президіє, шановні колеги!

В Основних положеннях Концепції розвитку НАН України на наступне десятиліття, зокрема, зазначено необхідність подальшого розвитку конкурсних і програмно-цільових засад планування науково-дослідних робіт. Свого часу Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України був одним з ініціаторів започаткування двох академічних цільових програм фундаментальних досліджень, які й сьогодні успішно виконуються. Це програми в галузі наноматеріалів, нанотехнологій і наносистем, а також у галузі основ водневої енергетики і водневих технологій. Наш досвід свідчить, що за обсягом проведених досліджень та вагомістю отриманих результатів використання бюджетних коштів при виконанні проектів цільових програм ефективніше, принаймні в кілька разів, порівняно з виконанням регулярної тематики так званого відомчого замовлення.

Новим етапом на цьому шляху стало відкриття державних науково-технічних програм, істотна частина яких фінансується безпосередньо через Національну академію наук України. Однією з таких програм стала ДНТП «Наноматеріали та нанотехнології», яка розпочалася в 2010 р. Я наведу лише окремі приклади успішного вирішення інститутами НАН України досить складних завдань цієї програми. Повний текст (PDF).