ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ

14 січня 2015 року 

Про стан та перспективи розвитку досліджень у галузі наносистем і наноматеріалів в Україні (доповідач – академік НАН України А.Г. Наумовець)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач – член-кореспондент  НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

Перед початком засідання Президії НАН України академік НАН України Б.Є. Патон поздоровив директора Інституту історії України НАН України академіка НАН України В.А. Смолія з нагородженням його орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня за визначний особистий внесок у розвиток національної науки, дослідження історичної спадщини українського народу, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність (Указ Президента України від 30.12.2014 № 968/2014).

На засіданні Президії HAH України 14 січня 2015 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь співголови Міжвідомчої науково-координаційної ради з організації та супроводу виконання завдань і заходів Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» – голови Наукової ради цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій» академіка НАН України Антона Григоровича Наумовця про стан та перспективи розвитку досліджень у галузі наносистем і наноматеріалів в Україні (див. докладніше).

У процесі виконання цих програм отримано вагомі результати, які сприяли реалізації багатьох пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, таких як фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави, енергетика та енергоефективність, науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань, нові речовини і матеріали. Упродовж 2010–2014 рр. у рамках програм було виконано понад 120 проектів, у яких брали участь співробітники 43 наукових установ 9 відділень НАН України. Повний текст (PDF)