Вісник НАН України. 2014. № 10. С. 91.

60-річчя члена-кореспондента НАН України  С.І. ЛЯШКА

Видатний учений у галузі обчислювальної математики і оптимального керування, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент НАН України Сергій Іванович Ляшко народився 12 жовтня 1954 р. у Києві. Після закінчення механіко-математичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка у 1977–1991 рр. працював в Інституті кібернетики НАН України, де пройшов шлях від аспіранта до головного наукового співробітника. З 1991 р. Сергій Іванович працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на посаді завідувача кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики.

Основний напрям наукової діяльності С.І. Ляшка – розроблення теорії та методів розв’язування задач оптимального керування, зокрема задач виродженого оптимального керування лінійними системами, які виникають у фізиці, економіці, екології, медицині тощо (імпульсне, точкове та інші види керування). У роботах Сергія Івановича та його учнів вивчено комплекс проблем оптимального керування системами з розподіленими параметрами: від концептуального аналізу моделей і постановок оптимізаційних задач, доведення існування узагальнених розв’язків рівнянь, що описують відповідні моделі, оптимальних керувань та керованості – до побудови й дослідження властивостей різноманітних чисельних методів оптимізації та розв’язання рівнянь математичної фізики і створення програмних комплексів керування системами і розпізнавання образів.

Сергій Іванович є автором понад 200 наукових робіт, у тому числі 5 монографій, широко відомих у світі. Він підготував 7 докторів і 12 кандидатів наук.

Очолюючи протягом 23 років кафедру обчислювальної математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка є провідним центром наукової думки України, Сергій Іванович створив потужну наукову школу з теорії оптимізації розподілених систем.