Вісник НАН України. 2016. № 6. С. 62-70.
https://doi.org/10.15407/visn2016.06.062

ЧЕКМАН Іван Сергійович –
член-кореспондент НАН України та НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

ГОРЧАКОВА Надія Олександрівна –
доктор медичних наук, професор кафедри фармакології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця 

 

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМІВ ДІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

У механізмі інотропної дії серцевих глікозидів важливу роль відіграє комплексоутворення з іонами кальцію. У комплексоутворенні з іонами металів беруть участь глікон і аглікон. Молекула глікозиду зазнає конформаційних змін – стабілізується в цис-положенні. Властивість серцевих глікозидів утворювати бінарні та потрійні комплекси з кальцієм і фосфатидилхоліном зумовлює взаємодію кардіостероїдів з ліпідним компонентом біологічних мембран. Методом калориметрії встановлено, що кількість молекул води по-різному впливає на термодинамічні характеристики комплексоутворення з катіонами біометалів, що пов’язано з терапевтичними і токсичними ефектами кардіостероїдів.

Ключові слова: серцеві глікозиди, біометали, фосфатидилхолін, комплексоутворення, термодинамічні характеристики.

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT 1 AS expression FROM {variable} variable WHERE ( (name = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_condition_placeholder_0] => cron_last ) in variable_set() (line 1240 of /home/visnyk-nanu/www/includes/bootstrap.inc).

Additional

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT s.lid, t.translation, s.version FROM {locales_source} s LEFT JOIN {locales_target} t ON s.lid = t.lid AND t.language = :language WHERE s.source = :source AND s.context = :context AND s.textgroup = 'default'; Array ( [:language] => uk [:source] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:context] => ) in locale() (line 720 of /home/visnyk-nanu/www/modules/locale/locale.module).


Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 1218170015952abe517fdb6.87390239 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/visnyk-nanu/www/includes/lock.inc).