Вісник НАН України. 2018. № 9. С.89-90

75-річчя академіка НАН України Ю.С. САМОЙЛЕНКА

Видатний український математик, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України Юрій Стефанович Самойленко народився 17 вересня 1943 р. у родині відомого українського філолога Стефана Пилиповича Самійленка. Математичну освіту здобув у Дніпропетровському державному університеті. З того часу його наукова біографія пов’язана з Інститутом математики НАН України, де він пройшов шлях від аспіранта до завідувача відділу функціонального аналізу.

Ю.С. Самойленко зробив значний внесок у розвиток функціонального аналізу та його застосувань. Результати його досліджень стосуються функціонального аналізу, спектральної теорії операторів, сімей операторів та підпросторів, спектральної теорії графів, математичної фізики. Високий науковий рівень досліджень Юрія Стефановича підтверджено низкою міжнародних грантів на проведення спільних робіт з ученими Німеччини, Росії, Швеції. Він створив наукову групу з алгебраїчних проблем функціонального аналізу, яка вже багато років активно і плідно працює. Досягнення цього колективу, до складу якого входять математики різних установ Києва, відомі вченим багатьох країн світу і здобули заслужене визнання.

Науковий доробок Ю.С. Самойленка становить більш як 150 наукових статей, 3 монографії та 3 навчальні посібники. Під його керівництвом захищено 3 докторські та 25 кандидатських дисертацій. Викладаючи спеціальні курси для студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, він активно залучав талановиту молодь до сучасних наукових досліджень.

За вагомі наукові здобутки Ю.С. Самойленка удостоєно Державної премії України в галузі науки і техніки за 2007 рік. У 2009 р. його було нагороджено срібною медаллю імені М.М. Боголюбова за видатні досягнення в галузі математичної науки, у 2013 р. – відзначено медаллю «Честь. Слава. Праця» міжнародної академії «Золота фортуна» та Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Повний текст