Вісник НАН України. 2015. № 4. С. 51-60.

КОМІСАРЕНКО Сергій Васильович –
академік НАН України, академік-секретар
Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України

МОРГУН Володимир Васильович
академік НАН України,  академік-секретар
Відділення загальної біології НАН України

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНИХ ТА КЛІТИННИХ БІОТЕХНОЛОГІЙ
Стенограма наукової доповіді співкоординаторів Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України
11 лютого 2015 року

Виступ академіка НАН України С.В. Комісаренка

Шановні члени Президії, шановні учасники засідання!

Дозвольте прозвітувати про виконання Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України «Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій» (2010–2014). Молекулярні та клітинні біотехнології належать до сучасних біотехнологій (High BioTech). Світовий ринок біотехнологій сьогодні оцінюють приблизно у 300 млрд дол., і він дуже швидко розвивається порівняно з іншими галузями економіки (понад 11% за рік). Ринок фармацевтичної продукції, отриманої за допомогою сучасних біотехнологій, становить більш як 60% усього біотехнологічного ринку, а ринок біотехнологій у рослинництві досяг рівня 133 млрд дол.

Головними напрямами Програми були вивчення властивостей і механізмів функціонування біомакромолекул, надмолекулярних комплексів, субклітинних та мембранних структур у нормі і патології; розроблення фундаментальних основ молекулярних і клітинних технологій для діагностики, профілактики та лікування захворювань і генетичного поліпшення живих організмів; структурна, функціональна та порівняльна геноміка людини, тварин, рослин і мікроорганізмів; сучасні аспекти створення біологічно активних препаратів, нових форм рослин та мікроорганізмів. У виконанні Програми брали участь 17 установ двох відділень НАН України і одна установа при Президії НАН України – 8 установ Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології виконували 47 проектів, 9 установ Відділення загальної біології – 24 проекти. За п’ять років планувалося використати 36 млн грн, фактично було використано трохи більше ніж 20 млн. Середня вартість проекту становила 56 тис. грн на рік, або 280 тис. за 5 років. За час виконання Програми було захищено 11 докторських та 48 кандидатських дисертацій, опубліковано 31 монографію, близько 580 статей у міжнародних та фахових вітчизняних журналах, зроблено приблизно 700 доповідей на профільних міжнародних і вітчизняних наукових форумах, отримано і подано 36 заявок на патенти.

Дозвольте зупинитися детальніше на найпоказовіших прикладах проектів, які виконувалися в установах Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології і здебільшого готові до впровадження, зокрема у вітчизняну фармацевтичну промисловість. Повний текст (PDF).