Вісник НАН України. 2019. № 12. С.94-101

САМОЙЛЕНКО Анатолій Михайлович —
академік НАН України, академік-секретар Відділення математики НАН України, директор Інституту математики НАН України

ЗАДЕРЕЙ Петро Васильович —
доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математичного аналізу і теорії ймовірностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ЗАДЕРЕЙ Надія Миколаївна —
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу і теорії ймовірностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

НЕФЬОДОВА Галина Дмитрівна —
кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри математичного аналізу і теорії ймовірностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

УКРАЇНСЬКИЙ МАТЕМАТИК ВЛАДИСЛАВ КИРИЛОВИЧ ДЗЯДИК
До 100-річчя від дня народження

Цього року математична спільнота відзначала 100-річчя від дня народження відомого українського вченого, фахівця в галузі математичного аналізу, який отримав важливі результати в теорії наближення функцій, автора фундаментальних праць, пов’язаних з конструктивною теорією функцій та диференціальних і інтегральних рівнянь, заслуженого діяча науки і техніки України (1991), лауреата премії ім. М.М. Крилова НАН України (1991), завідувача відділу теорії функцій Інституту математики НАН України (1963–1990), доктора фізико-математичних наук (1960), професора, члена-кореспондента НАН України (1969) Владислава Кириловича Дзядика.

Повний текст (PDF)