Вісник НАН України. 2017. № 2. С. 100

75-річчя члена-кореспондента НАН України М.І. МИХАЛЬЧЕНКА

Доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордена «За заслуги» ІІ та ІІІ ст., член-кореспондент НАН України Микола Іванович Михальченко народився 15 лютого 1942 р. у с. Косичі Суразького району Брянської області. У 1969 р. закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1969–1990 рр. працював в Інституті філософії АН УРСР, пройшовши шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділу. З 1990 р. – співробітник Інституту соціології АН УРСР (завідувач відділу, головний науковий співробітник). З 2002 р. працює в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, обіймає посаду завідувача відділу теорії та історії політичної науки.

М.І. Михальченко має визначні здобутки в галузі філософії історії, філософії політики та філософії освіти. Він є одним із засновників політологічного напряму досліджень у сучасній Україні. У своїх працях Микола Іванович досліджує методологічні та світоглядні проблеми соціального пізнання; генезу суспільних відносин і соціальних інститутів у різних цивілізаціях, регіонах, країнах; світоглядні проблеми українського суспільства та політики; теорію ідеологій; філософські та світоглядні проблеми освіти. Він докладно вивчає об’єктивні та суб’єктивні фактори історичного процесу, рушійні сили політичного і духовного життя суспільства. На основі досліджень з проблематики перехідних суспільств було запропоновано концепцію трансформації і модернізації України останньої чверті ХХ – початку ХХІ ст.

М.І. Михальченко є автором понад 300 наукових праць, зокрема 19 монографій (7 індивідуальних і 12 у співавторстві), підручника «Соціальна філософія» (у співавторстві). Він був одним з ініціаторів ідеї випуску 6-томника «Філософія політики» і брав діяльну участь у її реалізації. М.І. Михальченко – почесний президент Української академії політичних наук, перший віце-президент Асоціації політичних наук України, генеральний директор Всеукраїнської соціологічної служби. 

Повний текст