Вісник НАН України. 2014. № 9. С. 3-8.

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
2 липня 2014 року

Забезпечення України власним природним газом (проблемні аспекти) (доповідач — академік НАН України О.Ю. Лукін)

Про створення ядерної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці»
(доповідач — академік НАН України І.М. Карнаухов)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач – член-кореспондент НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії HAH України 2 липня 2014 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь голови наукової ради з проблеми «Походження нафти і газу» академіка НАН України Олександра Юхимовича Лукіна «Забезпечення України власним природним газом (проблемні аспекти)» (див. докладніше). У доповіді було зазначено, що починаючи з середини минулого століття оцінки світових ресурсів нафти і особливо газу невпинно зростали, а за останні п’ять років відбулася справжня революція в експертному оцінюванні ресурсів природних вуглеводнів. Усього чверть віку тому були поширені уявлення про виснаження їх запасів у першій половині ХХІ ст. Сьогодні, за неофіційними даними, ресурси природного газу у світі оцінюють уже в 1000 трлн м3. Лише у двох найбільших родовищах світу (на території Катару та Ірану і в Туркменії) зосереджено близько 50 трлн м3 вільного газу. Настала «газова ера» і власним видобутком цього енергетичного ресурсу тепер переймаються навіть ті країни, які ніколи раніше цим не займалися. На жаль, Україна опинилася осторонь нинішнього газового «буму».

У середині 70-х років минулого століття річний обсяг видобування природного газу в Україні становив близько 70 млрд м3, що відповідало майже чверті газовидобутку колишнього СРСР. У цей період відкривалися нові запаси газу на сході України, розроблялися нові поклади в західному регіоні, інтенсифікувалася експлуатація старих нафтогазових родовищ. Однак у подальші роки спостерігалося значне падіння обсягів видобування природного газу до 20 млрд м3 і навіть нижче. Всупереч уявленням, поширеним у різних суспільних колах, занепад потужного вітчизняного паливно-енергетичного комплексу зумовлений не виснаженням надр, а значним зменшенням обсягів буріння і сейсморозвідки, розбалансуванням геологорозвідувального та газовидобувного процесів, а також скороченням кількості фахівців у сфері нафтогазової геології та нафтогазодобування. За прогнозами спеціалістів, без залучення інвестицій та відповідного збільшення обсягів сейсморозвідки і буріння видобуток газу в Україні зменшуватиметься й надалі і через 2–3 роки становитиме 14–15 млрд м3.  Повний текст (PDF)