Вісник НАН України. 2016. № 3. С. 110.

80-річчя академіка НАН України Б.С. СТОГНІЯ

Академік НАН України, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України Борис Сергійович Стогній народився 18 березня 1936 р. в с. Гречанівка на Полтавщині. У 1959 р. закінчив Київський політехнічний інститут. З 1961 р. його трудова діяльність пов’язана з Інститутом електродинаміки НАН України, а з 1968 р. –  з Президією НАН України.

Б.С. Стогній – засновник і лідер вітчизняної наукової школи з наукових та науково-технічних проблем створення і розроблення автоматизованих і автоматичних систем оперативного і технологічного керування в електроенергетиці, зокрема первинних вимірювальних каналів струмів та напруг електроенергетичних об’єктів, систем збору, реєстрації, обробки та обміну інформацією з верхніми рівнями керування, систем контролю і обліку електроенергії, пристроїв релейного захисту і протиаварійної автоматики, засобів моніторингу параметрів режимів енергосистем, засобів діагностування електротехнічного обладнання; розроблення нормативного, методичного та метрологічного забезпечення таких систем, їх системного й широкого впровадження в електроенергетичній та інших галузях національної економіки.

Наукові дослідження, що виконуються за участю та під керівництвом Б.С. Стогнія в основі яких лежить глибоке вивчення електромеханічних та електромагнітних процесів в електроенергетичних системах та їх елементах, мають на меті підвищення досконалості та енергоефективності техніки керування електроенергетичними об’єктами; ефективності використання енергоресурсів та електротехнічного обладнання; надійності, стійкості та економічності функціонування електроенергетичної галузі країни.

Багато сил та енергії Борис Сергійович віддає науково-організаційній діяльності. Як головний учений секретар НАН України, академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, радник Президії НАН України він чимало зробив і робить для поліпшення планування і розвитку наукових досліджень в установах НАН України, формування та реалізації цільових програм у галузі енергетики і впровадження їх результатів у господарський комплекс держави.