Вісник НАН України. 2016. № 6. С. 105.

80-річчя члена-кореспондента НАН України А.І. ІВАНИЦЬКОГО

Професор, доктор мистецтвознавства, член-кореспондент НАН України Анатолій Іванович Іваницький народився 2 червня 1936 р. в м. Нікополі Дніпропетровської області. Закінчив Київську консерваторію ім. П.І. Чайковського та аспірантуру Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. Нині – провідний науковий співробітник відділу музикознавства та етномузикології ІМФЕ НАН України. Член Національної спілки композиторів України. Лауреат премії НАН України імені Філарета Колесси.

Сфера наукових інтересів А.І. Іваницького охоплює польові дослідження, публікацію фольклорної та фольклористичної спадщини, теоретичні та історичні аспекти вивчення народної музики, музично-фольклористичну педагогіку, критику, текстологію та новітні методи дослідження народної творчості, історію і методологію фольклористики.

Упорядкував музичні матеріали, написав передмови та коментарі до збірників «Чумацькі пісні» (1976, 1989), «Весільні пісні» (1982), «Балади» (1987, 1989), уклав і видав фольклорні антології «Український обрядовий фольклор західних земель» (2012), «Пісні з родин і хрестин» (2013), «Обрядовий музичний фольклор Середньої Наддніпрянщини» (2015). Створив перші в Україні науково-методичні та навчальні праці з українського музичного фольклору та фольклористики, що забезпечили наукову і навчально-методичну базу для вивчення і викладання цих дисциплін. Підсумком багаторічних досліджень наукової спадщини Климента Квітки стало видання праць «К. Квітка. Вибрані статті» (1985, 1986), «Листування Климента Квітки і Філарета Колесси» (1992), «К. Квітка. Українські народні мелодії» (2005). Анатолій Іванович здійснив півтора десятка фольклорних експедицій і за їх матеріалами підготував видання «Історична Хотинщина» (2007), яке поєднує в собі музично-етнографічне дослідження і збірник фольклору. Він є автором фундаментальних історико-теоретичних праць «Основи логіки музичної форми (проблеми походження музики)» (2003), «Історичний синтаксис фольклору» (2009), «Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії» (2015).