2016 №2

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України (20 січня 2016 р.)
Анотація    Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України (2 грудня 2015 р.)
Анотація    Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України (16 грудня 2015 р.)
Анотація    Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України (30 грудня 2015 р.)
Анотація    Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Старостенко В.І.
Про виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Стратегічні мінеральні ресурси України» 
Cтенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 2 грудня 2015 р.
Анотація    Повний текст (PDF)

Смолій В.А.
Історико-культурна спадщина України: переміщення, втрати, перспективи повернення
Cтенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 2 грудня 2015 р.
Анотація    Повний текст (PDF)

Лобанов Л.М.
Про виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин»
Cтенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 грудня 2015 р.
Анотація    Повний текст (PDF)

Геєць В.М.
Розвиток та взаємодія економічної та енергетичної політики в Україні
Cтенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 грудня 2015 р.
Анотація    Повний текст (PDF)

Стогній Б.С.
Про результати виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічне, нормативне та інформаційне забезпечення створення гнучкої та адаптивної Об’єднаної енергетичної системи України» (Об’єднання-2)
Cтенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 30 грудня 2015 р.
Анотація    Повний текст (PDF)

Скальський В.Р.
https://doi.org/10.15407/visn2016.02.059 
Явище акустичної емісії в оцінюванні пошкодженості елементів конструкцій
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 30 грудня 2015 р.
Анотація    Повний текст (PDF)  

ПОДІЇ
Робота задля людського розвитку
Презентація доповіді Програми розвитку ООН з людського розвитку за 2015 рік
Анотація    Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Чехун В.Ф., Якименко І.Л., Цибулін О.С., Сидорик Є.П., Кириленко С.Д.

https://doi.org/10.15407/visn2016.02.073 
Механізми біологічної активності низькоінтенсивного радіочастотного випромінювання
Анотація    Повний текст (PDF)   

Гриценко В.І., Єрмакова І.Й., Богатьонкова А.І., Дорош О.І.
https://doi.org/10.15407/visn2016.02.087
IT-інфраструктура для персоналізованого мобільного здоров'я 
Анотація    Повний текст (PDF)   

МОЛОДІ ВЧЕНІ
Бродніковський Є.М.

https://doi.org/10.15407/visn2016.02.091
Керамічні паливні комірки
З
а матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 21 жовтня 2015 р.
Анотація    Повний текст (PDF)  

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Куссуль Н.М., Шелестов А.Ю., Колотій А.В., Лавренюк М.С., Бутко І.М.

https://doi.org/10.15407/visn2016.02.096
Супутниковий агромоніторинг в Україні
Перспективи участі в європейських програмах
Анотація    Повний текст (PDF)   

НАУКОВІ ФОРУМИ
Іщенко О.С., Очеретянко С.І.
Українська енциклопедистика
IV Міжнародна наукова конференція
Анотація    Повний текст (PDF)

РЕЦЕНЗІЇ
Бершеда Є.Р.
Повернення у майбутнє
Рецензія на монографію за загальною редакцією В.П. Горбуліна, О.С. Власюка, Е.М. Лібанової, О.М. Ляшенко «Донбас і Крим: ціна повернення»
Анотація    Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
90-річчя академіка НАН України В.В. Панасюка
Анотація    Повний текст (PDF)

90-річчя члена-кореспондента НАН України О.П. Королюка
Анотація    Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України І.В. Волкова
Анотація    Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України  Л.І. Мусатенко 
Анотація    Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України О.В. Романенка
Анотація    Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України. В.С. Загорського
Анотація    Повний текст (PDF)

НОВИНИ НАУКИ
Наукові прориви 2015 року за версією журналу Science
Анотація    Повний текст (PDF)