Вісник НАН України. 2015. № 8. С. 24–32.
https://doi.org/10.15407/visn2015.08.024

МОРОЗОВ Анатолій  Олексійович
академік НАН України, директор
Інституту проблем математичних машин та 
систем НАН України

НАУКОВІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ
В УПРАВЛІННІ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України
17 червня 2015 року

Розглянуто актуальні питання управління безпекою на основі ризик-орієнтованого підходу, проаналізовано сучасний стан, визначено методи та алгоритми вирішення проблем. Запропоновано шляхи  реформування системи управління безпекою в цілому, а також уперше запропоновано рішення на основі створення інформаційної технології безпеки. Обговорено основні процеси, функції, математичні моделі та структуру інформаційної технології безпеки.

Ключові слова:  безпека, ризик, модель, інформаційна технологія, алгоритм.

На сьогодні рівень ризику виникнення небезпечних ситуацій у всіх регіонах України залишається досить високим [1]. Причин для цього багато, але головною з них є застарілі методи управління безпекою, засновані винятково на інспекційних заходах. Негативний досвід великих техногенних аварій, що сталися за останні роки (наприклад, 2007 р. – катастрофа потяга з жовтим фосфором біля Ожидова; 2014 р. – залізнична аварія під Черкасами, внаслідок якої спалахнули цистерни з мазутом і ледь вдалося уникнути вибуху скрапленого газу; 2015 р. – масштабна пожежа на території нафтобази під Глевахою (рис. 1)), свідчить про об’єктивну необхідність удосконалення системи управління безпекою в Україні. Ситуація із забезпеченням безпеки викликає занепокоєння навіть у наших європейських партнерів, з 2008 р. в Україні працює місія ЄС за проектом Європейської комісії із запобігання, готовності та реагування на природні та техногенні катастрофи – PPRD. Щороку держава витрачає мільярди гривень на ліквідацію наслідків аварій, і незважаючи на те, що значні кошти витрачаються на державне інспектування, ці заходи є малоефективними.

Фахівці Інституту проблем математичних машин та систем (ІПММС) НАН України вперше в державі провели комплексні наукові дослідження з розроблення методології та реалізації сучасної системи управління техногенно-екологічною безпекою і отримали важливі результати [1–4]. Звісно, зовсім позбутися виникнення надзвичайних ситуацій неможливо (рис. 2), але правильний вибір стратегій управління безпекою дає можливість зменшити їх частоту та наслідки і в десятки разів знизити державні витрати на безпеку. На жаль, кількість надзвичайних ситуацій в Україні не зменшується, а бюджетні витрати на подолання наслідків аварій постійно зростають (рис. 3). І хоча кількість загиблих і постраждалих залишається майже незмінною, ці величини на порядок перевищують відповідні показники для розвинених країн. Отже, техногенний і промисловий стан України потребує переходу до регулювання безпеки на основі сучасної парадигми ризик-орієнтованого підходу, як це прийнято у більшості країн світу. Повний текст