Вісник НАН України. 2019. № 7. С. 95

80-річчя академіка НАН України О.В. ПАЛАГІНА

Видатний учений в галузі обчислювальної техніки та інформатики, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії УРСР, академік НАН України Олександр Васильович Палагін народився 17 липня 1939 р. У 1961 р. закінчив Київський політехнічний інститут. У 1960 р. почав працювати в Обчислювальному центрі АН УРСР, перетвореному пізніше на Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; нині обіймає посади завідувача відділу і заступника директора.

Наукові інтереси О.В. Палагіна пов’язані з розробленням теоретичних основ і практичних методів архітектурно-структурної організації універсальних і спеціалізованих комп’ютерних засобів та систем. Саме в процесі архітектурно-структурного проектування мікропроцесорних систем було запропоновано загальний логіко-інформаційний метод, який базується на комплексному використанні ключових положень теорії автоматів і теорії інформації. Його фундаментальні наукові результати з розроблення основ створення перших мікропроцесорів та мікроЕОМ, побудови автоматизованих систем управління та автоматизації наукових досліджень стимулювали вирішення проблем інформатизації промислових галузей та сфери наукових досліджень.

Останній період наукової діяльності О.В. Палагіна пов’язаний з розв’язанням проблем міждисциплінарних наукових досліджень та управління знаннями, розробленням інструментальних засобів автоматизованої побудови формальних комп’ютерних онтологій та мереж знань, архітектурно-структурної організації знання-орієнтованих інформаційних систем. Особливістю цього етапу є розвиток так званого онтологічного інжинірингу, фундаментом якого є формальні (комп’ютерні) онтології – засоби концептуалізації, формального компактного представлення знань, первинної їх обробки та ефективної взаємодії з користувачем.

О.В. Палагін – автор більш як 520 наукових робіт, зокрема 20 монографій, та понад 100 винаходів. Під його керівництвом підготовлено 20 кандидатів і 5 докторів наук. Його нагороджено орденами «Знак пошани», «За заслуги» ІІІ ст. та ін.

Повний текст