Вісник НАН України. 2017. № 10. С.3-9

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
13 вересня 2017 року

Україна: економічна нестійкість та вади сировинної спеціалізації (доповідач — доктор економічних наук С.О. Кораблін)

Матеріалознавчі проблеми ядерної енергетики (доповідач — член-кореспондент НАН України В.М. Воєводін)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

Перед початком засідання Президії НАН України перший віце-президент НАН України академік НАН України В.П. Горбулін вручив державні нагороди групі провідних учених Національної академії наук України.

На засіданні Президії НАН України 13 вересня 2017 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь заступника директора Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» доктора економічних наук Сергія Олександровича Корабліна на тему «Україна: економічна нестійкість та вади сировинної спеціалізації».

Доповідь було присвячено проблемам нестійкості стану та динаміки національної економіки. Попри відновлення її зростання у 2000 р. (5,9%,), після двох системних криз (2008–2009 та 2014–2016 рр.) вона зазнала значного падіння. Це спричинило гальмування вітчизняного виробництва (реальний ВВП України залишається на 40% нижчим за рівень 1990 р.), п’ятиразову девальвацію гривні відносно долара США, одночасне восьмиразове збільшення рівня споживчих цін, відповідний тиск на реальні доходи населення та наочну вразливість фінансів державного і приватного секторів української економіки. За даними Світового банку, впродовж 1993–2015 рр. частка України у виробництві глобального ВВП зменшилася більш ніж удвічі. Підкреслено, що гальмування вітчизняної економіки з одночасним зменшенням її ваги у світовому господарстві, крім інших причин, стало також результатом довготривалих небезпечних змін у структурі національного виробництва, що проявляються в нарощуванні експорту продукції низьких технологічних переділів.

Отже, основні причини нестійкості та вразливості української економіки пов’язані з її структурними вадами, такими як спеціалізація на випуск та експорт продукції з низькою часткою доданої вартості. Це прив’язує національний бізнес-цикл до коливань світових цін на сировину, лишаючи країну залежною від зовнішніх факторів економічної та фінансової нестабільності.

У малих сировинних економіках, до яких можна віднести й економіку України, кризове загострення фінансово-бюджетних дефіцитів може бути лише проміжним, але не основним чинником економічної нестабільності. Їх механічне стиснення відповідно до панівних у макроекономічній політиці підходів не гарантує сталого розвитку всієї національної економіки.

Протягом 1996–2016 рр. усі економічні, фінансові, банківські та валютні кризи в Україні розгорталися на тлі падіння світових цін на сировину, яку вона експортує.

Сталий імунітет від сировинної залежності забезпечується не зовнішніми кредитами та фінансовими обмеженнями, а випереджаючим розвитком переробної промисловості на базі її інноваційного й технологічного оновлення.

В обговоренні доповіді взяли участь перший віце-президент НАН України академік НАН України В.П. Горбулін, член правління Інституту суспільно-економічних досліджень кандидат економічних наук А.А. Максюта, віце-президент Асоціації платників податків України кандидат економічних наук О.В. Шлапак, директор Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» академік НАН України В.М. Геєць, державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України О.Ю. Перевезенцев, заступник академіка-секретаря Відділення економіки НАН України, директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України докор юридичних наук В.А. Устименко, член-кореспондент НАН України С.О. Довгий, голова Західного наукового центру НАН України та МОН України, директор Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України академік НАН України З.Т. Назарчук, заступник міністра освіти і науки України доктор фізико-математичних наук М.В. Стріха, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України академік НАН України Я.С. Яцків, академік НАН України В.Я. Тацій.

Повний текст