Вісник НАН України. 2017. № 4. С.108

60-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.В. МАЛЮКІНА

19 квітня виповнюється 60 років відомому вченому в галузі наноструктурного матеріалознавства, лауреату Державної премії України, члену-кореспонденту НАН України Юрію Вікторовичу Малюкіну. Він народився у 1957 р. у м. Слов’янську, у 1982 р. закінчив Харківський державний університет. З 1987 р. працює в НТК «Інститут монокристалів» НАН України, де обіймає посаду заступника директора Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України.

Ю.В. Малюкін є відомим вченим у галузі фізики конденсованого стану, фізики нанорозмірних структур та матеріалознавства нанодисперсних і наноструктурованих матеріалів. Він започаткував наукову школу з вивчення фундаментальних властивостей люмінесцентних і сцинтиляційних матеріалів, пошуку нових люмінесцентних матеріалів з широким використанням нанотехнологій. За його ініціативою та під особистим керівництвом в НТК «Інститут монокристалів» НАН України створено сучасну експериментальну базу лазерної пікосекундної спектроскопії з розподіленням у часі для дослідження швидкоплинних процесів розміну енергії у збудженому стані молекул, конденсованих середовищ та нанокластерів. Роботи під керівництвом Ю.В. Малюкіна стали значним внеском у розширення бази фундаментальних знань про механізми і умови утворення наноструктур різної будови і хімічного складу, дослідження закономірностей формування оптичних, зокрема люмінесцентних, властивостей органічних та неорганічних нанокластерів. Останнім часом його наукова діяльність пов’язана зі створенням нового класу люмінесцентних нанокристалів для біологічних і медичних застосувань, розробленням неорганічних та органічних нанодисперсних матеріалів.

Ю.В. Малюкін є автором та співавтором більш як 200 наукових праць і патентів; під його керівництвом захищено 14 кандидатських та 2 докторські дисертації. Він заступник головного редактора фахового журналу «Функціональні матеріали», член експертної ради ДАК. Ю.В. Малюкін є лауреатом премії ім. І.В. Курчатова Національного дослідницького центру «Курчатовський інститут» (РФ). 

Повний текст