Вісник НАН України. 2014. № 5. С. 75-77

.

ШИРОКОВ Анатолій Іванович –
голова ЦК профспілки працівників
Національної академії наук України

УСВІДОМЛЕННЯ ДЕРЖАВОЮ ВАЖЛИВОСТІ НАУКОВОЇ СФЕРИ – ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Вельмишановний Борисе Євгеновичу! Шановні колеги!

28 березня цього року Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти провів обговорення Концепції розвитку НАН України на 2014–2023 роки, під час якого розглянуто як анонсовану тему, так і загальні проблеми науково-технічної сфери. Зокрема, наголошувалося на необхідності законодавчого супроводу реформування і стимулювання розвитку науки. Безумовно, це дуже важлива робота. Разом з тим ми добре знаємо, що, на жаль, дуже часто норми чинних законів не діють. Приклад. Зважаючи на європейський і світовий досвід, вносяться слушні пропозиції щодо необхідності збільшення видатків на науку до 2–2,5% від ВВП. Чудово! Хто ж проти? Але в той же час зараз видатки Державного бюджету замість визначених законом 1,7% ВВП ледве сягають 0,3%. Стан розвитку і функціонування науки багато в чому залежить від усвідомлення державою всієї важливості цієї сфери, а також політичної волі керівництва держави щодо конкретних дій у цьому напрямку. В Україні завжди було складно і з першим, і, особливо, з другим. Зараз наша держава готується до президентських виборів, а восени, можливо, відбудуться і парламентські вибори. На мою думку, було б доцільно керівництву Академії проявити ініціативу і зустрітися з головними претендентами на найвищу посаду для того, щоб авторитетно довести безальтернативність стратегічного курсу на інноваційну модель розвитку та структурну перебудову національної економіки на сучасній технологічній основі. І щоб майбутній президент, хто б ним не став, відразу продемонстрував своє ставлення до науки. Відповідні кроки у цьому напрямку зробить і академічна профспілка.   Повний текст (PDF).