Вісник НАН України. 2014. № 7. С. 84.

80-річчя члена-кореспондента НАН України Л.В. НОВИЦЬКОЇ-УСЕНКО

Член-кореспондент НАН України і НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України та Премії Уряду Російської Федерації Людмила Василівна Новицька-Усенко народилася 10 липня 1934 р. у м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області. У 1958 р. після закінчення Дніпропетровського медичного інституту (нині – академії) стала першим і на той час єдиним штатним лікарем-анестезіологом у Дніпропетровську. З 1967 р. викладає у Дніпропетровській медичній академії. Упродовж 1973–2008 рр. очолювала кафедру анестезіології та реаніматології (нині – професор кафедри), з 1979 р. була проректором з наукової роботи, а в 1981–1996 рр. – ректором академії.

Наукові інтереси Л.В. Новицької-Усенко охоплюють фундаментальні проблеми анестезіології та реаніматології, насамперед вивчення патофізіологічних змін і розроблення методів захисту головного мозку від ішемічно-реперфузійного ушкодження, розвиток концепції системи еритрону та еритронопатії, інтенсивна терапія крововтрати, еферентні методи детоксикації. Видатним досягненням став цикл клініко-експериментальних досліджень плазмозамінника з газотранспортною функцією на основі перфторвуглецевих сполук – перфторану.

Людмила Василівна приділяє велику увагу питанням серцево-легеневої та церебральної реанімації, порушень гемостазу за критичних станів, віковим аспектам адаптації до операційної травми й анестезії. Останніми роками вона досліджує розвиток когнітивних порушень у разі здійснення оперативних втручань та анестезіологічного забезпечення і розробляє методи їх фармакологічної корекції.

Л.В. Новицька-Усенко є автором понад 500 друкованих праць, науковим керівником 6 докторських і 50 кандидатських дисертацій, головою спеціалізованої вченої ради, членом редколегій провідних наукових журналів України і Росії. Вона входить до складу правління Української та Дніпропетровської обласної асоціацій анестезіологів.