Вісник НАН України. 2015. № 8. С. 105.

80-річчя члена-кореспондента НАН України О.М. ЄГОРОВА

1 серпня 2015 р. виповнюється 80 років члену-кореспонденту НАН України Олексію Михайловичу Єгорову. У 1958 р. він закінчив Харківський політехнічний інститут і відтоді працює в ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», де пройшов шлях від техніка-лаборанта до заступника генерального директора та директора Інституту плазмової електроніки і нових методів прискорювання.

О.М. Єгоров – відомий фізик-експериментатор у галузі нових методів прискорення заряджених частинок, джерел іонізуючих випромінювань, фізики пучків заряджених частинок, релятивістської та нерелятивістської плазмової електроніки. Для його наукової діяльності характерні оригінальність постановки завдань, високий технічний рівень експериментів, уміння зіставити експериментальні результати з теорією. О.М. Єгорову належить визначна роль у розвитку таких наукових напрямів: експериментальні дослідження плазмового хвилеводу з метою розроблення нових методів прискорення заряджених частинок і нових джерел потужного НВЧ-випромінювання регулярних і стохастичних коливань; реалізація колективного методу прискорення електронів повільними хвилями у плазмі; дослідження електродинаміки пучково-плазмових генераторів НВЧ-коливань, створення їх макетів та проведення полігонних випробувань; розроблення прискорювачів для керованого термоядерного синтезу. О.М. Єгоров здійснив першу експериментальну реалізацію множення частоти і потужності при відбитті електромагнітних хвиль та схлопуванні плазми; брав участь у введенні в дію першого в Україні прискорювача протонів на енергію 5 МеВ і струм 50 mА з однорідним ВЧ-фокусуванням. Результати його досліджень відображено у 260 наукових працях і 9 винаходах.

О.М. Єгоров очолює спеціалізовану вчену раду із захисту докторських дисертацій, підготував одного доктора і двох кандидатів наук. Він є членом Українського та Американського фізичних товариств, віце-президентом Академії наук прикладної радіоелектроніки. О.М. Єгорову присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».