Вісник НАН України. 2019. № 1. С.103

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. ХИЛІ

1 січня 2019 р. виповнюється 80 років доктору хімічних наук, завідувачу кафедри органічної хімії, заслуженому професору Київського національного університету імені Тараса Шевченка, члену-кореспонденту НАН України Володимиру Петровичу Хилі. У 1962 р. В.П. Хиля закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. З 1966 р. працює на кафедрі органічної хімії цього університету.

В.П. Хиля – знаний фахівець у галузі хімії гетероциклічних сполук. Він заклав підґрунтя для поглибленого дослідження одного з найбільших класів природних кисневмісних гетероциклічних сполук – флавоноїдів, ізофлавоноїдів, кумаринів та їх гетероциклічних аналогів. В.П. Хиля запропонував методологію модифікації флавоноїдів різноманітними ядрами гетероциклів, що привело до одержання принципово нового класу органічних сполук: 2-гетарил- і 3-гетарилхромонів та їх структурних аналогів – 3-гетарилкумаринів. Показано, що вони мають невичерпні можливості в синтетичному плані, можуть слугувати джерелом нових гетероциклічних систем і є зручними будівельними блоками для спрямованого синтезу моноциклічних, біциклічних та конденсованих гетероциклічних систем. Проведено функціоналізацію флавоноїдів різними фармакофорними групами. Серед гетероциклічних аналогів флавоноїдів та ізофлавоноїдів знайдено сполуки з високою біологічною активністю, що позитивно впливають на функціонування серцево-судинної системи, виявляють антиалергічну, гіполіпідемічну, Р-вітамінну активність, є стимуляторами росту та регуляторами діяльності нервової системи. Досліджено можливість модифікації поверхні аеросилу гетероциклічними аналогами ізофлавоноїдів і на їх основі створено лікарську форму гіпоглікемічного препарату нової генерації з пролонгованою дією.

В останні роки В.П. Хиля розвиває новий перспективний напрям щодо синтезу та вивчення властивостей і можливостей модифікації фурокумаринів, ізокумаринів та неофлавоноїдів – важливих класів кисневмісних гетероциклічних сполук, що виявляють значні флуоресцентні властивості.

Повний текст