Вісник НАН України. 2021. № 2. С. 49-68
https://doi.org/10.15407/visn2021.02.049

Загороднюк Ігор Володимирович —
кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу музеології Національного науково-природничого музею НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0523-133X

ФЕНОМЕН ФЕОДОСІЯ ДОБРЖАНСЬКОГО: ДО 100-РІЧЧЯ ЗАЧИНУ ЙОГО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КИЄВІ (1921–1924)

У статті наведено результати розвідки щодо раннього київського періоду діяльності видатного генетика і зоолога, всесвітньо відомого еволюційного біолога Феодосія Григоровича Добржанського. Київський період, який тривав з 1909 до 1924 р. і охоплював навчання в Першій київській гімназії та Університеті св. Володимира, роботу на кафедрі зоології Київської політехніки та в Зоологічному музеї (зоологічному кабінеті) ВУАН, був ключовим у формуванні наукових інтересів ученого. Нарис підготовлено з урахуванням численних уточнень і виправлених помилок, накопичених у різних джерелах, зокрема щодо дат, місць перебування та роботи, назв установ та організацій тощо. Проаналізовано особливості діяльності Ф. Добржанського в Українському науковому товаристві, на кафедрі зоології Київської політехніки та в Зоологічному музеї ВУАН. Наведено відомості про тематику його наукових публікацій та доповідей, зібрані ним колекції, проаналізовано мотиви подальшої зміни місця роботи і від’їзду науковця спочатку до Петербурга, а потім до США.

Повний текст (PDF)