2004 №7

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Туниця Ю., Семенюк Е., Туниця Т.
Фактори глобалізації і стратегія сталого розвитку

Данилишин Б., Куценко В.
Відтворення інтелектуального потенціалу 
у контексті розвитку знаннєвої економіки     

Захарченко В.
Пріоритети національного промислового комплексу             

Березкін О., Кликов В., Богданович І.
Роль біомеханіки у сучасній морфології тварин         

ПЛИН ПОДІЙ
Полтавець С.
3 Балкан — на береги Дніпра   

ЮВІЛЕЇ
Яцків Я., Дума Д. ... І вічне зоряне небо над нами     

ФОРУМИ
Захаржевська В.
Розвиваючи славістичні традиції      

ЛЮДИ НАУКИ
Ємельянов І., Багнюк В.
На перехресті біології і географії     

ГОРТАЮЧИ СТОРІНКИ
Побурко Я.
Цінні набутки української економічної теорії     

ВІТАЄМО!
70-річчя академіка НАН України В.В. Скорохода         

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Семененка            

50-річчя члена-кореспондента НАН України С.О. Довгого    

50-річчя члена-кореспондента НАН України М.А. Якимчука