Вісник НАН України. 2019. № 1. С.107

75-річчя члена-кореспондента НАН України М.Ю. ЄВТУШЕНКА

Відомий вчений у галузі гідроекології, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Микола Юрійович Євтушенко народився 1 січня 1944 р. У 1973 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Захистив кандидатську (1977) і докторську (1986) дисертації з проблем екологічної фізіології та біохімії риб. У 1985–2000 рр. – завідувач відділу, заступник директора Інституту гідробіології НАН України. З 2003 до 2015 р. очолював кафедру гідробіології Національного університету біоресурсів і природокористування України; нині – професор кафедри гідробіології та іхтіології цього університету.

Наукові інтереси М.Ю. Євтушенка охоплюють широке коло питань гідробіології та гідроекології. Його дослідження сконцентровані на розкритті механізмів впливу чинників водного середовища, таких як температурний фактор, хімічний склад водного середовища (концентрація мінеральних солей, вуглекислот, макро- та мікроелементів, важких металів), на перебіг метаболічних процесів в організмі водних тварин, у тому числі риб, їх продуктивні характеристики та фізіологічний статус. У галузі теоретичної та практичної гідробіології, екологічної фізіології та біохімії водних організмів М.Ю. Євтушенко зосередився на вивченні шляхів надходження, біотрансформації, біоакумуляції та механізмів токсичної дії на організм важких металів як одного з найпоширеніших класів токсичних речовин у водних екосистемах України. Він з’ясував механізми дії різних концентрацій важких металів на інтенсивність і спрямованість білкового, ліпідного та мінерального обміну, а також дослідив процеси, які лежать в основі виведення важких металів з організму риб. Останніми роками М.Ю. Євтушенко розробляє теоретичні основи підвищення біопродуктивності водойм, якості рибної продукції, а також створення системи біомоніторингу водойм рибогосподарського призначення.

М.Ю. Євтушенко – автор понад 400 наукових праць, зокрема 14 монографій, 16 патентів на винаходи, 3 авторських свідоцтв, 8 підручників. Він підготував 10 кандидатів та 1 доктора наук, є науковим консультантом докторанта.

Повний текст