Вісник НАН України. 2017. № 10. С. 109

90-річчя академіка НАН України Я.М. ГРИГОРЕНКА

Видатний учений-механік, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України, премій НАН України імені М.К. Янгеля і О.М. Динника, академік НАН України Ярослав Михайлович Григоренко народився 12 жовтня 1927 р. У травні 1942 р. був вивезений на роботи в Німеччину, звідки у січні 1945 р. втік. Повернувшись додому, пішов добровольцем в армію, де служив до 1948 р. У 1948–1950 рр. навчався у вечірній школі, яку закінчив із золотою медаллю. В 1955 р. після закінчення механіко-математичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка прийшов працювати до Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, з яким пов’язав усе своє творче життя.

Я.М. Григоренко зробив вагомий внесок у механіку деформівного твердого тіла. Він отримав основоположні результати з теорії конічних оболонок змінної товщини за різних силових і температурних навантажень. Розвинув теорію анізотропних шаруватих оболонок із шарами змінної жорсткості, для оболонок обертання довільного обрису на основі континуальної схеми розробив підхід до чисельного розв’язання широкого класу задач про їх напружений стан за несиметричного навантаження. Розв’язав ряд задач про напружений стан і коливання товстостінних неоднорідних анізотропних оболонок в уточненій і просторовій постановках. Отримав важливі результати з механіки гнучких оболонок у класичній та уточненій постановках. Запропонував методи розв’язання задач механіки для диференціальних рівнянь у частинних похідних на основі нетрадиційних підходів з використанням сплайн-функцій і дискретних рядів Фур’є. Ярослав Михайлович одержав також деякі результати з біомеханіки в галузі стоматології.

Розроблені ним і його учнями методи розрахунку мають велику універсальність, апробовані на практиці, широко використовуються під час проектування і створення раціональних конструкцій в енергомашинобудуванні і ракетно-космічній техніці. Наукові результати Я.М. Григоренка відображені в 35 монографіях і більш ніж 450 наукових статтях.

Повний текст