Вісник НАН України. 2016. № 3. С. 112.

80-річчя члена-кореспондента НАН України І.М. ОНІЩЕНКА

30 березня 2016 р. виповнюється 80 років члену-кореспонденту НАН України доктору фізико-математичних наук, професору Івану Миколайовичу Оніщенку. У 1958 р. він закінчив ядерне відділення фізико-математичного факультету Харківського державного університету і відтоді працює в ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до заступника директора та керівника теоретичного відділу Інституту плазмової електроніки і нових методів прискорення ННЦ ХФТІ НАН України.

І.М. Оніщенко є відомим спеціалістом з фізики пучків, ядерної фізики, фізики плазми та керованого термоядерного синтезу, плазмової електроніки, нових методів прискорення заряджених частинок. Для його наукової діяльності характерні оригінальність постановки завдань і вміння зіставити експериментальні результати з теорією. І.М. Оніщенку належить визначна роль у розвитку таких наукових напрямів: розробка колективного прискорювача іонів з використанням полів просторового заряду; побудова теорії, чисельне моделювання та доказові експерименти з кільватерних методів прискорення заряджених частинок з темпом прискорення 1…100 ГеВ/м, що на 3–5 порядків перевищує характеристики традиційних методів; подальший розвиток теорії пучково-плазмового розряду та нелінійної теорії пучково-плазмової нестійкості. Під його керівництвом реалізовано плазмову лінзу для фокусування високоенергетичних іонних пучків. На основі теоретичних досліджень І.М. Оніщенка і за його безпосередньою участю виготовлено експериментальні пучково-плазмові генератори потужного стохастичного електромагнітного випромінювання, які пройшли випробування.

І.М. Оніщенко – автор і співавтор понад 700 наукових праць, 8 патентів. Під його керівництвом захищено 3 докторські та 7 кандидатських дисертацій. І.М. Оніщенко є членом Українського та Американського фізичних товариств, Інституту інженерів-електронників (IEEE) та співголовою AAAC (Asian Advanced Accelerator Community, Азійська асоціація новітніх прискорювачів), представляючи в ній Україну.