Вісник НАН України. 2021. № 1. С. 62-71
https://doi.org/10.15407/visn2021.01.062

Маєвський Олександр Олегович —
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9926-3270

ЕТНІЧНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ 20–30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ В РАДЯНСЬКОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ТА ВІЗУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 23 грудня 2020 року

Крізь призму засобів інформаційного впливу розкрито зміст етнонаціональної політики більшовицького керівництва СРСР у 20–30-ті роки ХХ ст. Проаналізовано спрямування політики коренізації, формування національних адміністративно-територіальних утворень, політику у сфері культури та освіти нацменшин та їх ідеологічний супровід засобами візуальної пропаганди. Наголошено, що активізація життя етноменшин в Україні спричинила згортання коренізації та масові репресії проти їх активу.
Ключові слова: Україна, етноменшини, політика коренізації, інформаційний простір, візуальні засоби пропаганди, репресії.

Повний текст (PDF)