Вісник НАН України. 2021. № 3. С.43-49
https://doi.org/10.15407/visn2021.03.043

Федоров Олег Павлович —
член-кореспондент НАН України, директор Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України, голова наукової ради цільової програми наукових досліджень НАН України «Аерокосмічні спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки як національний сегмент проєкту «Горизонт-2020» ERA-Planet»
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0245-6509

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ «АЕРОКОСМІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА БЕЗПЕКИ ЯК НАЦІОНАЛЬНИЙ СЕГМЕНТ ПРОЄКТУ «ГОРИЗОНТ-2020» ERA-PLANET» НА 2018–2020 рр.
Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 17 лютого 2021 року

У доповіді наведено найважливіші результати виконання цільової програми наукових досліджень НАН України «Аерокосмічні спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки як національний сегмент проєкту «Горизонт-2020» ERA-Planet». Зазначено, що отримані результати відповідають загальносвітовим тенденціям розвитку досліджень на основі аерокосмічних спостережень та сприяють входженню науковців НАН України до Європейського дослідницького простору. Запропоновано продовжити виконання цієї програми у 2021–2023 рр.
Ключові слова: аерокосмічні спостереження, довкілля, сталий розвиток, ERA-Planet.

Повний текст (PDF)