Вісник НАН України. 2015. № 2. С. 102.

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.З. ГЛУХОВА

Член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, лауреат Державної премії України та премії НАН України ім. В.Я. Юр’єва Олександр Захарович Глухов народився 19 лютого 1945 р. у м. Мар’їнка Донецької області. Після закінчення в 1970 р. Донецького національного університету постійно працює в Донецькому ботанічному саду НАН України, де пройшов шлях від інженера до директора.

О.З. Глухов зробив вагомий внесок у розвиток інтродукції та екології рослин, інвайронментальної ботаніки, збереження і використання рослинних ресурсів. Він створив нову стратегію мобілізації фітогенофонду, яку було успішно втілено в Донецькому ботанічному саду НАН України, і сформував концепцію оптимального використання рослинних ресурсів з метою збереження біологічного балансу в екосистемах техногенно навантажених регіонів, на основі якої підготовлено численні рекомендації з моделювання оптимальної продуктивності агрофітоценозів і підвищення якості продукції рослинництва, вперше запропоновано використовувати в агросистемах степової зони України нетрадиційні рослини з місцевої флори, а також інтродуковані види. Значну увагу О.З. Глухов приділяє вивченню корисних ознак рослин з метою створення нових сортів. Він є автором 17 сортів рослин, що підтверджено авторськими свідоцтвами.

Питання поповнення і вдосконалення колекцій та експозицій Донецького ботанічного саду НАН України завжди в центрі уваги ювіляра. Так, експозиція «Степи України» та «Експозиція і колекція тропічних і субтропічних рослин» здобули офіційний статус національного надбання. Він брав активну участь у створенні й налагодженні роботи Криворізького ботанічного саду НАН України та Луганського природного заповідника НАН України. О.З. Глухов є незмінним головним редактором збірника наукових праць «Промислова ботаніка», автором понад 350 наукових публікацій, серед яких 25 монографій і 32 патенти. Під його керівництвом захистили дисертації 2 доктори і 16 кандидатів біологічних наук. За значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки О.З. Глухова нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня та відзнакою НАН України «За наукові досягнення».