Вісник НАН України. 2020. № 6. С. 38-42
https://doi.org/10.15407/visn2020.06.038

Бешлей Василь Володимирович —
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник відділу диференціальних рівнянь і теорії функцій Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2688-0224

АНАЛІТИЧНО-ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ У ЗАЛИШКАХ НАДНОВИХ ЗІР
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 березня 2020 року

Випромінювання, зумовлене прискореними частинками на фронтах ударних хвиль у залишках наднових зір, є джерелом інформації про кінетику частинок, що прискорюються, а також про структуру цих об’єктів. Аналіз спектрів випромінювання — одне з джерел дослідження прискорення частинок. Розвиток спостережної астрономії дав змогу побудувати карти поверхневої яскравості у залишках наднових зір з хорошим розділенням та в широкому діапазоні електромагнітних хвиль: від радіохвиль до високоенергетичних гамма-променів. Наявність цих даних потребує створення моделей карт поверхневої яскравості у залишках наднових зір.
Ключові слова: ударні хвилі, залишки наднових зір, прискорення елементарних частинок, випромінювання прискорених частинок, гамма-промені, карти поверхневої яскравості.

Повний текст (PDF)