Вісник НАН України. 2015. № 6. С. 114.

90-річчя академіка НАН України Ю.М. БЕРЕЗАНСЬКОГО

Видатний учений у галузі математики, вчитель кількох поколінь науковців, лауреат Державної премії України та численних премій НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН України Юрій Макарович Березанський народився 8 травня 1925 р. в Києві. Після закінчення у 1948 р. Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка вступив до аспірантури Інституту математики АН УРСР, у якому незмінно працює донині, пройшовши шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділу (1965–2001) і головного наукового співробітника (від 2001). Упродовж багатьох років Ю.М. Березанський викладав у вищій школі, підготував 14 докторів і 43 кандидати наук.

За 65 років наукової діяльності Ю.М. Березанський одержав цілу низку визначних результатів у функціональному аналізі, теорії операторів, теорії диференціальних рівнянь та математичній фізиці. Тематика його робіт (понад 260 статей і 6 монографій, перевиданих також англійською мовою) охоплює спектральну теорію самоспряжених операторів, зокрема диференціальних і різницевих, а також комутативних сімей операторів, узагальнені функції, гармонічний аналіз, граничні задачі для диференціальних і різницевих рівнянь, обернені задачі спектрального аналізу, нескінченновимірний аналіз, гіперкомплексні системи.

Двадцять років тому в Києві за ініціативою Ю.М. Березанського було створено англомовний міжнародний науковий журнал «Methods of Functional Analysis and Topology». Юрій Макарович є головним редактором цього журналу від дня його заснування.

Інтереси та діяльність Ю.М. Березанського ніколи не обмежувалися лише наукою і викладанням. Він – справжній патріот України, який навіть із ризиком для своєї кар’єри боровся з несправедливістю, підтримував демократичні перетворення, відродження української мови та культури.

Наукова громадськість, колеги та учні вітають Юрія Макаровича з ювілеєм, зичать йому довгих років життя і нових наукових здобутків.