Вісник НАН України. 2020. № 4. С. 73-83
https://doi.org/10.15407/visn2020.04.073

Маруняк Євгенія Олександрівна
доктор географічних наук, директор Інституту географії НАН України

ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНІЙ ВІЗІЇ

Проблема управління територіями, зокрема планування, є актуальною в Україні так само, як і в більшості країн світу. У цій площині, на основі зваженої оцінки внутрішніх та зовнішніх чинників розвитку, територіального капіталу, згодом формуються конкурентоспроможність економіки, добробут населення, сприятливі екологічні умови і, зрештою, більшість можливостей для забезпечення збалансованості на рівні держави, регіонів, громад. У статті приділено увагу поняттю просторового розвитку та глобальним вимірам, що зумовлюють його успішність та ефективність. Визначено основні напрями сучасного планувального дискурсу, особливості та стратегічні цілі просторового планування України в цьому контексті.
Ключові слова: простір, розвиток, планування, глобальні виклики, центр, периферія, збалансованість.

Повний текст (PDF)