Вісник НАН України. 2015. № 12. С. 94.

80-річчя академіка НАН України К.А. ЮЩЕНКА

8 грудня виповнюється 80 років відомому вченому в галузі матеріалознавства доктору технічних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державної премії СРСР, премії Ради Міністрів СРСР, премії ім. Є.О. Патона НАН України, академіку НАН України Костянтину Андрійовичу Ющенку. З 1958 р. і дотепер він працює в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, з 1980 р. – завідувач відділу, з 1983 р. – заступник директора.

Основний напрям наукової діяльності К.А. Ющенка – нові металеві матеріали, процеси їх одержання та обробки поверхні, технології зварювання. Він зробив вагомий внесок у створення добре зварюваних сталей і сплавів, зокрема для використання в агресивних середовищах, за умов дії сильних магнітних полів, радіаційного випромінювання, за високих та наднизьких температур, у розроблення теоретичних основ їх зварювання. Дослідження К.А. Ющенка заклали основу для розвитку нового наукового напряму – зварювального кріогенного матеріалознавства. Понад 80 нових марок сталей, зварювальних дротів, флюсів, створених під керівництвом і за участю Костянтина Андрійовича, використовують у кріогенному машинобудуванні.

Розвиваючи теоретичні дослідження матеріалів для зварювання високолегованих сталей, він розробив нові положення та ідеї щодо процесів, які зумовлюють утворення тріщин у швах. Виконано цикли робіт зі зварювання кераміки та кераміки з металом; зі створення нових матеріалів і процесів для обробки поверхні та нанесення покриттів. Започатковано перспективний напрям з розроблення технологічних безнікелевих корозійностійких високохромистих феритних сталей. Створена ним теорія зварювання високолегованих сталей з понадрівноважним вмістом азоту дала змогу вперше у світі розробити матеріали і процеси, що дозволяють зварювати метал з понадрівноважним вмістом азоту до 1%.

Нині К.А. Ющенко очолює роботи зі створення технологій і обладнання для зварювання й ремонту авіаційних двигунів спеціального призначення.