Вісник НАН України. 2015. № 2. С. 73-80.

ХУТОРНОЙ  Олексій Михайлович –
кандидат хімічних наук, доцент, директор
Південного наукового центру НАН України і МОН України

РИБІН Володимир Миколайович –
кандидат технічних наук, доцент, учений секретар
Південного наукового центру НАН України і МОН України

МАЙБУТНЄ ЗРОШУВАЛЬНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
Виїзне засідання Ради Південного наукового центру НАН України і МОН України

17 жовтня 2014 р. в смт Наддніпрянське Херсонської області відбулося виїзне засідання Ради Південного наукового центру НАН України і МОН України, присвячене обговоренню першочергових заходів з відродження, розширення та підвищення ефективності зрошувального землеробства на Півдні України, а також використання з цією метою можливостей і досягнень установ та організацій регіональної науки незалежно від їх відомчого підпорядкування.

Південний науковий центр НАН України і МОН України здійснює свою діяльність у Південному регіоні, який охоплює території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Допомагаючи органам місцевої влади у розв’язанні комплексних регіональних проблем, Центр успішно й ефективно виконує одне зі своїх найголовніших статутних завдань – залучення до цього наукових установ і окремих учених незалежно від їх відомчого підпорядкування. Істотну роль у цьому процесі відіграють створені Центром у Миколаївській і Херсонській областях науково-координаційні ради, у роботі яких беруть безпосередню участь і науковці з різних установ регіону, і представники обласної влади, що, без сумніву, сприяє ефективності вирішення тих чи інших питань.

Яскравим прикладом такої співпраці стало проведення в жовтні 2014 р. виїзного засідання Ради Південного наукового центру разом із регіональною конференцією «Перспективи розширення площ зрошувального землеробства і забезпечення їх ефективного використання в Південних областях України». Метою цього заходу було, по-перше, сприяння у виконанні відповідного розпорядження КМ України від 21.11.2012 № 975, а по-друге, обговорення можливостей і готовності профільних наукових установ Південного регіону взяти участь у вирішенні цього питання. Засідання проходило на базі Інституту зрошуваного землеробства (ІЗЗ) НААН України (смт Наддніпрянське Херсонської області). Повний текст (PDF).