Вісник НАН України. 2020. № 2. С. 28-33

Бруяко Ігор Вікторович —
доктор історичних наук, директор Одеського археологічного музею НАН України

КОЛЕКЦІЯ СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ У ЗІБРАННІ ОДЕСЬКОГО АРХЕОЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ НАН УКРАЇНИ
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 4 грудня 2019 року

У доповіді розглянуто широке коло питань, пов’язаних з історією формування та сучасним станом колекції Стародавнього Єгипту, яка зберігається в Одеському археологічному музеї НАН України. Це найбільше в Україні зібрання старожитностей однієї з найвпливовіших держав Давнього Світу, яка залишила глибокий слід в історії світової цивілізації. Відзначено внесок співробітників музею в розвиток української школи єгиптології та поповнення оригінальними матеріалами джерельної бази єгиптологічних досліджень.

 Повний текст (PDF)