Вісник НАН України. 2017. № 10. С.  114

75-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. КОЛОМІЙЦЯ

10 жовтня виповнюється 75 років доктору фізико-математичних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України, лауреату премії НАН України ім. О.С. Давидова, завідувачу відділу теорії ядра Інституту ядерних досліджень НАН України Володимиру Михайловичу Коломійцю.

В.М. Коломієць – відомий вчений у галузі ядерної фізики. Він зробив значний внесок у розвиток теорії атомного ядра, зокрема теорії колективного руху в ядрах; уперше ввів у ядерну фізику поняття ефектів пам’яті під час колективного руху; показав, що ефекти пам’яті суттєво впливають на динаміку ядер незалежно від амплітуди колективного руху.

Широко відомі праці В.М. Коломійця з вивчення процесів релаксації та ефектів в’язкості в ядерній фермі-рідині. Розроблено теорію оболонкової структури важких ядер з урахуванням ефектів надплинності та швидкого обертання ядер; встановлено можливість існування за великих кутових моментів ядра так званих іраст-пасток, потрапляючи до яких ядро має аномально великий час життя відносно γ-розпаду; створено теорію кипіння ядерної фермі-рідини, екситонну каскадно-випарювальну модель заселення ядерних ізомерних станів; уперше вивчено вплив скінченності потенціальної ями ядра на ймовірності внутрішньоядерних каскадних переходів. В.М. Коломієць запропонував і описав принципово нову модель ядра як краплі фермі-рідини.

Володимир Михайлович – автор і співавтор понад 255 наукових праць, серед яких 3 монографії та фундаментальний збірник праць. Його роботи надруковані в журналах «Physical Review», «Physical Review Letters», «Physics Letters» та ін. На замовлення престижних наукових видань «Physics Reports», «Reports on Progress in Physics», «Journal of Modern Physics», «Физика элементарных частиц и атомного ядра» він написав 10 оглядових статей. Під керівництвом В.М. Коломійця працює відома наукова школа з теорії ядра, захищено 4 докторські і 10 кандидатських дисертацій.

Наукова спільнота, колеги, учні й друзі щиро вітають Володимира Михайловича і бажають йому міцного здоров’я, творчої наснаги та нових успіхів у дослідницькій праці.

Повний текст