Вісник НАН України. 2017. № 1. С. 124

70-річчя члена-кореспондента НАН України Г.Ю. ІВАКІНА

Доктор історичних наук, професор, лауреат Державних премій у галузі науки і техніки УРСР та України, член-кореспондент НАН України Гліб Юрійович Івакін народився 30 січня 1947 р. у м. Києві. У 1970 р. закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1974 р. працює в Інституті археології НАН України. Обіймає посади завідувача відділу археології Києва та заступника директора Інституту.

Г.Ю. Івакін є відомим вченим у галузі історії й археології Київської Русі та пізньосередньовічної України. Сфера його наукових інтересів охоплює практично всі напрями археологічних та історичних досліджень середньовічного Києва. Гліб Юрійович одним із перших звернув увагу на необхідність археологічного дослідження одного з «темних» періодів історії України – післямонгольських часів. Залучивши широке коло джерел, він довів, що незважаючи на величезну катастрофу, якої зазнав Київ у 1240 р., життя у місті не припинилося і продовжувало розвиватися на засадах давньоруської культури.

Окремо слід відзначити роль Г.Ю. Івакіна в організації археологічних досліджень у м. Києві. З 1996 р. він очолював Архітектурно-археологічну експедицію, яка здійснила низку масштабних археологічних досліджень – розкопки церкви Успіння Богородиці Пирогощі, Михайлівського Золотоверхого монастиря, Печерського монастиря з Успенським собором та трапезною ХІІ ст., території Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» та Десятинної церкви – першого кам’яного собору Давньої Русі. Ці дослідження не лише дозволили істотно переглянути методику археологічних досліджень визначних архітектурних пам’яток, по-новому поглянути на історію їх формування, але й значно збагатили фондові колекції українських музеїв. Г.Ю. Івакін брав також участь у розкопках археологічних пам’яток Києва X–XVIII ст. на Подолі, Печерську, у Верхньому Києві та в інших історичних місцях. Він опікується створенням заповідних та охоронних зон Києва й інших історичних центрів України.

Повний текст (PDF)