Вісник НАН України. 2019. № 7. С. 3-8

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
15 травня 2019 року

Про підготовку видання багатотомної «Великої української енциклопедії» (доповідачі — академік НАН України В.М. Локтєв і доктор історичних наук А.М. Киридон)

Про стан реалізації Меморандуму про співробітництво між Національною академією наук України та Українським союзом промисловців і підприємців (доповідач — академік НАН України А.Г. Наумовець)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні члени Президії HAH України та запрошені заслухали співдоповідь голови Головної редакційної колегії «Великої української енциклопедії» академіка-секретаря Відділення фізики і астрономії НАН України академіка НАН України Вадима Михайловича Локтєва та директора Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» доктора історичних наук Алли Миколаївни Киридон про підготовку видання багатотомної «Великої української енциклопедії».

За час роботи над створенням Енциклопедії науковцям НАН України спільно з фахівцями Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» вдалося досягти вагомих результатів.

Зокрема, вийшли друком «Сло́вник» та перший том «Великої української енциклопедії», «Методичні рекомендації з підготовки, редагування та оформлення статей до Великої української енциклопедії», а також колективні монографії, присвячені сучасним концептам енциклопедичної справи в Україні та новим теоретико-методологічним принципам створення сучасних енциклопедій. Видано тематичні словники ВУЕ з різних напрямів. Підготовлено до друку другий том Енциклопедії. Відповідно до Календарного плану підготовки та видання Великої української енциклопедії на 2016–2026 роки, затвердженого наказом Держкомтелерадіо України від 25.01.2016 № 36, триває робота над написанням, експертизою та редагуванням статей до наступних томів ВУЕ.

Співробітники Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» розробили також методичні рекомендації для авторів і редакторів ВУЕ (для друкованої та електронної версій). З метою популяризації проекту було організовано ряд заходів, проведено круглі столи, презентації, наукові конференції. Сьогодні колектив Енциклопедичного 19 грудня 2018 р. відбулося чергове засідання Головної редакційної колегії ВУЕ, на якому розглядалися поточні питання підготовки видання. Учасники засідання мали змогу оцінити особливості функціонування введеної в дію електронної версії Енциклопедії. На сьогодні е-ВУЕ містить уже всі статті першого тому «Великої української енциклопедії», поступово енциклопедичний портал наповнюється статтями другого тому (літера «А») та новими підготовленими статтями на літери «Б–Я», контент збагачується ілюстративним матеріалом, статті озвучуються, до них підбирається тематичний відеоряд. Фахівців Інституту програмних систем НАН України залучено до вдосконалення дизайну порталу, який передбачає такі сучасні елементи веб-сторінки, як слайдер, анімовані графічні елементи, плагіни для зручного перегляду відео- і фотоілюстрацій та прослуховування аудіозаписів.

Разом з тим залишаються невирішеними деякі проблеми матеріального та науково-організаційного характеру. Насамперед є серйозні фінансові труднощі, пов’язані з відсутністю необхідного бюджетного фінансування для підготовки ВУЕ. У свою чергу нестача коштів зумовлює недоукомплектованість штату установи, невідповідне забезпечення комп’ютерною технікою та новітніми технічними засобами. Через недостатнє фінансування не передбачено виплату авторських гонорарів за підготовку статей, що спричинює значні труднощі при доборі авторів за низкою напрямів наукових знань. Крім того, брак коштів не дає змоги співробітникам Енциклопедичного видавництва ефективно взаємодіяти з Центральним державним кінофотофоноархівом України ім. Г.С. Пшеничного, залучати архівні матеріали для підготовки мультимедійного енциклопедичного контенту.

Повний текст