2009 №10

ПРІОРИТЕТИ
Долінський А., Басок Б., Базєєв Є.
Державна цільова програма (проект) модернізації комунальної теплоенергетики на 2010–2014 роки

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Гоженко А., Горбачевський О.
Електромагнітний гомеостаз і адаптація людини до стрес-факторів

Грига В.
Особливості формування національних інноваційних систем

Вовканич С., Андрусишин Н., Риндзак О.
Інноватори суспільства знань: ціннісно-мотиваційний вектор підготовки знаннєвого працівника в контексті інтенсифікації інноваційного розвитку

ЮВІЛЕЇ
Киреєв Л., Бабаєв О.
Світовий лідер зварювальних технологій 
Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України – 75 років!

НАУКОВЕЦЬ І СУСПІЛЬСТВО
Руженкова О.
З вірою в ренесанс Просвітництва, духовності, справедливості  
Олександрові Миколайовичу Костенку – 60!

ЛЮДИ НАУКИ
Пилипенко О.
Магістраль його життя 
До 100-річчя від дня народження академіка Всеволода Арутюновича Лазаряна

РЕЦЕНЗІЇ
Шабалін І.
Матеріалознавство металів, кераміки і композитів: класичне надбання і сучасні тенденції  
«Неорганическое материаловедение» под ред. Г.Г. Гнесина и В.В. Скорохода

ВІТАЄМО!
70-річчя академіка НАН України М.Ф. Харченка

80-річчя члена-кореспондента НАН України О.Ф. Аксьонова

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.Г. Білоруса

70-річчя члена-кореспондента НАН України Н.Ф. Клименко

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.Л. Мазура