2009 №9

ЕНЕРГОРЕСУРС
Михалевич М., Сергієнко І., Стогній Б.
Комп’ютерні технології та проблеми енергоощадження

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Халатов А., Долінський А., Костенко Д., Боцула А.
Критичний стан і шляхи вдосконалення механічного приводу для газотранспортної системи України

Гродзинський Д., Дембновецький О., Левчук О., Бойко В.
Екологічні аспекти наукових досліджень

ПРІОРИТЕТИ
Гожик П.
Для нарощування запасів вуглеводнів 
На здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2009 року

ДОКУМЕНТИ
Об’єднання зусиль з метою розвитку нанотехнологій

ЛЮДИ НАУКИ
Завілопуло А., Шпеник О.
Віртуозний експериментатор
З нагоди 110-річчя від дня народження Сергія Едуардовича Фріша

МОВНЕ ПИТАННЯ
Склярова Н.
Взаємодія функціонально-семантичного поля альтернативності з іншими польовими утвореннями (на матеріалі англійської мови)

ВІТАЄМО!
60-річчя академіка НАН України Г.А. Скрипник

80-річчя члена-кореспондента НАН України А.П. Травлєєва

80-річчя члена-кореспондента НАН України С.І. Дорогунцова

80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.О. Карпенка

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.Ф. Губарєва

60-річчя члена-кореспондента НАН України В.В. Шарка