Вісник НАН України. 2017. № 8. С.104

80-річчя академіка НАН України В.Л. НАЙДЕКА

9 серпня виповнюється 80 років відомому вченому в галузі матеріалознавства і металургії, почесному директору Фізико-технологічного інституту металів і сплавів НАН України, академіку НАН України Володимиру Леонтійовичу Найдеку.

Основним напрямом наукової діяльності В.Л. Найдека є дослідження, спрямовані на підвищення якості та експлуатаційних властивостей різних сплавів масового призначення, а також синтез нових матеріалів шляхом створення ресурсоощадних, екологічно чистих процесів обробки розплавів. Сукупність науково-дослідних робіт, виконаних під керівництвом В.Л. Найдека, становить новий науковий напрям – дослідження термодинаміки та тепломасообміну в рідкометалевих системах при цілеспрямованому провокуванні в них фізико-хімічної нерівноважності.

Під керівництвом В.Л. Найдека виконано комплекс досліджень поведінки домішок, неметалевих включень і газів у високовуглецевому розплаві, створено теорію і технології рафінування та модифікування чавуну у вихрових потоках і заглибленими високотемпературними газореагентними середовищами. Розроблено оригінальні технології прямого легування чавуну і сталі дефіцитними елементами, відновленими з техногенних відходів (шлаки, шлами, концентрати, зола ТЕЦ). Значну наукову і практичну цінність мають виконані В.Л. Найдеком дослідження взаємодії розплавленого металу зі зрідженим киснем, які показали здатність цього низькотемпературного реагенту запобігати переокисненню металу на реакційних поверхнях у розплаві. Важливе місце у роботах В.Л. Найдека посідають дослідження з проблем підвищення властивостей кольорових сплавів, зокрема алюмінієвих та мідних. Під його керівництвом створено принципово новий процес рафінування, який полягає у введенні плазмової дуги вглиб розплаву, розроблено основи теорії взаємодії фаз, технологію і устаткування для обробки кольорових сплавів з одночасною подачею реагентів у високотемпературний заглиблений у розплав плазмовий струмінь.

Повний текст