Вісник НАН України. 2016. № 2. С. 25-28.

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
30 грудня 2015 року

Про результати виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічне, нормативне та інформаційне забезпечення створення гнучкої та адаптивної Об’єднаної енергетичної системи України» («Об’єднання-2») (доповідач – академік НАН України Б.С. Стогній)

Явище акустичної емісії в оцінюванні пошкодженості елементів конструкцій (доповідач – член-кореспондент НАН України В.Р. Скальський)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач –  академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

Перед початком засідання Президії НАН України академік НАН України Б.Є. Патон вручив державні нагороди України групі провідних учених наукових установ Національної академії наук України.

Під час засідання Президії HAH України члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь голови Наукової ради цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічне, нормативне та інформаційне забезпечення створення гнучкої та адаптивної Об’єднаної енергетичної системи України» («Об’єднання-2») академіка НАН України Бориса Сергійовича Стогнія про результати виконання цієї Програми (див. докладніше).

За програмою «Об’єднання-2» впродовж 2013–2015 рр. було виконано 32 наукові проекти із залученням 10 академічних інститутів із трьох відділень наук НАН України, а саме: фізико-технічних проблем енергетики, ядерної фізики та енергетики, економіки. У доповіді було наведено вагомі результати, отримані під час виконання Програми, які можуть сприяти створенню в Україні сучасної електроенергетичної системи та її об’єднанню з європейськими енергосистемами.

Загалом завдяки виконанню програми «Об’єднання-2» зроблено важливий крок у вирішенні проблем науково-технічного забезпечення необхідного рівня моніторингу та діагностики в Об’єднаній енергетичній системі України, оновлення і модернізації основного енергетичного обладнання та установок, поліпшення екологічних показників енергетики з використанням сучасних інтелектуальних технологій. За результатами виконання Програми виготовлено 10 промислових зразків, 8 дослідно-промислових та експериментальних зразків, 30 лабораторних зразків систем, приладів та комп’ютерних програмних продуктів. Ці розробки або вже впроваджено в практику, або вони перебувають на стадії впровадження. Крім того, розроблено 5 нормативно-технічних документів, опубліковано 9 монографій і 189 статей, зроблено 80 доповідей на конференціях, отримано 7 патентів, підготовлено 11 аналітичних записок та рекомендаційних матеріалів з питань науково-технічного забезпечення ефективного функціонування електроенергетичних компаній країни.

В обговоренні доповіді взяли участь академік НАН України Б.Є. Патон, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України О.Д. Светелік, завідувач відділу Інституту технічної теплофізики НАН України академік НАН України А.А. Халатов, заступник директора Інституту вугільних енерготехнологій НАН України доктор технічних наук І.А. Вольчин, академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, директор Інституту електродинаміки НАН України академік НАН України О.В. Кириленко, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України академік НАН України Я.С. Яцків.

У виступах було зазначено, що проблема необхідності поєднання для паралельної роботи Об’єднаної енергетичної системи України та енергосистем Європейського Союзу постала вже давно. Важливим кроком на цьому шляху стало створення Бурштинського енергетичного острова – частини енергосистеми України, яка вже понад 10 років працює паралельно з Європейською об’єднаною енергосистемою.

Нещодавно держава зробила ще один рішучий крок у цьому напрямі – підписано Угоду про асоціацію України з Європейським Союзом, де співробітництво в енергетичній сфері є одним із головних пріоритетів.

Установи Національної академії наук України беруть активну участь у науково-технічному забезпеченні робіт, пов’язаних з підготовкою об’єднання енергосистем за програмою «Об’єднання-2». Уже одержано вагомі результати з реконструкції та оновлення основного енергетичного обладнання, інформаційного забезпечення та підвищення екологічності енергетики України загалом.

Проте Президія НАН України наголосила на тому, що на сьогодні залишаються невирішеними ще низка важливих науково-технічних проблем, пов’язаних з реалізацією умов інтеграції Об’єднаної енергетичної системи України з європейськими енергосистемами. Подальшого розвитку потребують питання забезпечення необхідного рівня керованості та надійності роботи Об’єднаної енергосистеми України, приведення нормативно-технічної бази України у відповідність до європейських вимог. Зважаючи на це, було висловлено думку про доцільність започаткування нової цільової програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом» («Об’єднання-3»). У процесі її формування та подальшого виконання необхідно приділити серйозну увагу впровадженню розробок, а також зміцненню контактів з вітчизняними електроенергетичними компаніями. Повний текст