Вісник НАН України. 2016. № 6. С. 45-52.
https://doi.org/10.15407/visn2016.06.045

ПИРОЖКОВ Сергій Іванович –
академік НАН України, доктор економічних наук, професор, віце-президент НАН України, голова Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України

ХАМІТОВ Назіп Віленович –
доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії  ім. Г.С. Сковороди НАН України

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ  ПРОЕКТ УКРАЇНИ: ВІД АМБІЦІЙ ДО РЕАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Напередодні 25-ї річниці незалежності України можна констатувати, що подальший розвиток нашої країни значною мірою залежить від її свідомого цивілізаційного вибору, який у статті розглядається як вибір способу життя і цінностей, вибір парадигми і стратегій реалізації власного поступу. Для осмислення проблем цивілізаційного вибору використано методологію метаантропологічного потенціалізму. Наголошено, що продуктивний цивілізаційний вибір України означає створення її цивілізаційного проекту, який передусім має ґрунтуватися на гідній самореалізації людини. Зроблено акцент на ролі в цьому процесі НАН України, яка здатна створювати парадигми цивілізаційних реформ, узагальнювати стратегії, аналізувати футурологічні сценарії розвитку, а також оцінювати потенційні соціогуманітарні небезпеки й ризики на цьому шляху.

Ключові слова: цивілізаційний вибір, метаантропологічний потенціалізм, самореалізація людини.