Вісник НАН України. 2014. № 7. С. 9-15

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
21 травня 2014 року

Сучасні проблеми нанокаталізу (доповідач — член-кореспондент НАН України П.Є. Стрижак)

Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України за 2009—2013 рр. (доповідач — академік НАН України В.В. Гончарук)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач – член-кореспондент НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії HAH України 21 травня 2014 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали доповідь завідувача відділу гетерогенно-каталітичних синтезів на основі одновуглецевих молекул Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України члена-кореспондента НАН України Петра Євгеновича Стрижака на тему «Сучасні проблеми нанокаталізу» (див. доповідь).

Нанокаталіз є одним із нових актуальних напрямів фізичної хімії, який стрімко розвивається і охоплює широке коло сучасних хімічних процесів, дослідження яких було започатковано вперше у світі в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України. Основні напрями робіт у галузі нанокаталізу пов’язані зі створенням нових активних і високоселективних каталізаторів та енерго- і ресурсоощадних технологій продукуючого та екологічного каталізу. Результати великого циклу фундаментальних досліджень, проведених в Інституті, свідчать, що поставленої мети можна досягти завдяки цілеспрямованому регулюванню електронної структури нанокомпонентів каталізатора, їх розміру, форми, просторової архітектури та складу поверхні, а також термічної і хімічної стабільності. Однак залишається ще багато нез’ясованих проблем, серед яких, зокрема, питання щодо причин прояву квантоворозмірного ефекту в гетерогенному каталізі. Сформульовані гіпотези щодо пояснення цього ефекту потребують детального вивчення, і такі роботи на рівні найкращих закордонних наукових центрів здійснюють в Інституті з використанням теоретичних та експериментальних методів дослідження властивостей каталізаторів на нано- і молекулярному рівні та найсучасніших досягнень нанотехнологій. Повний текст (PDF)

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT 1 AS expression FROM {variable} variable WHERE ( (name = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_condition_placeholder_0] => cron_last ) in variable_set() (line 1240 of /home/visnyk-nanu/www/includes/bootstrap.inc).

Additional

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT s.lid, t.translation, s.version FROM {locales_source} s LEFT JOIN {locales_target} t ON s.lid = t.lid AND t.language = :language WHERE s.source = :source AND s.context = :context AND s.textgroup = 'default'; Array ( [:language] => uk [:source] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:context] => ) in locale() (line 720 of /home/visnyk-nanu/www/modules/locale/locale.module).


Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 1314398345a3369a5a10df3.93916592 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/visnyk-nanu/www/includes/lock.inc).